Νομική Σημείωση

Αρχική / Νομική Σημείωση

Νομική Σημείωση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έπιπλα Στριφτούλιας Βασίλειος Του Νικολάου

1ο Κατάστημα: Γεροκωστοπούλου 26

2ο Κατάστημα: Γεροκωστοπούλου 29

Τ.Κ.: 26211 Πόλη: Πάτρα


Σταθερό: +30 261 0273 075

κ. Βασίλειος: +30 694 6511 481

κ. Νικόλαος: +30 694 6333 713

E-Mail: billstrift@yahoo.gr

Σημαντικές πληροφορίες

Εφοριακή Αρχή Εγγραφής: Α’ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμός Αναγώρισης ΦΠΑ: 
EL 129558854

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργήθηκαν από τον διαχειριστή του ιστότοπου υπόκεινται στη ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι συνεισφορές τρίτων επισημαίνονται ως τέτοιες. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε είδους χρήση πέραν των ορίων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Το περιεχόμενο των σελίδων μας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο είναι σωστό, πλήρες και ενημερωμένο.

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με το γενικό δίκαιο σύμφωνα με την Ενότητα 6 Παράγραφος 1 MDStV και την Ενότητα 8 Παράγραφος 1 TDG. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν τις πληροφορίες τρίτων που διαβιβάζουν ή αποθηκεύουν ή να αναζητούν περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για αφαίρεση ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από την άποψη αυτή είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε μια συγκεκριμένη νομική παραβίαση. Εάν αντιληφθούμε τέτοιες παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν επηρεάζουμε. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων.

Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη σύνδεση. Κανένα παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν διακριτό κατά τη δημιουργία του συνδέσμου. Ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις για παράβαση. Εάν αντιληφθούμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε αυτούς τους συνδέσμους αμέσως.