Πολιτική Απορρήτου

Αρχική / Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων με μια ματιά

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιήσετε προσωπικά. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων στη δήλωση προστασίας δεδομένων κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;


Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον χειριστή της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αποτύπωμα αυτού του ιστότοπου.


Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;


Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς που τα κοινοποιείτε. Αυτό μπορεί π.χ. είναι δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.


Τα συστήματα πληροφορικής μας συλλέγουν αυτόματα άλλα δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα πρόσβασης στη σελίδα). Αυτά τα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα μόλις μπείτε στον ιστότοπό μας.


Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;


Μέρος των δεδομένων συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται σωστά. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.


Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;


Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση, αποκλεισμό ή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας στο σερφ μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η συμπεριφορά του σερφ συνήθως αναλύεται ανώνυμα. η συμπεριφορά του σερφ δεν μπορεί να εντοπιστεί πίσω σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.


Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιήσετε προσωπικά. Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί για ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποια χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω email) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες για τον υπεύθυνο φορέα

Ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται στο αποτύπωμα αυτού του ιστότοπου.

Ο αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις email κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα άτυπο email. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ομοσπονδιακής πολιτείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία μας. Μια λίστα αξιωματικών προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή στην εκπλήρωση μιας σύμβασης που σας παραδίδεται ή σε τρίτο μέρος σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Εάν ζητήσετε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ελευθερώσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Αντιρρήσεις για διαφημιστικά email

Διαφωνούμε με τη χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών. Οι χειριστές των σελίδων διατηρούν ρητώς το δικαίωμα να λάβουν νομικά μέτρα σε περίπτωση ανεπιθύμητων διαφημιστικών πληροφοριών, όπως ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Μερικοί από τους ιστότοπους χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookie. Τα cookie δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookie που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα cookie συνεδρίας. Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε. Αυτά τα cookie μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookie και να επιτρέπετε τα cookie μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookie για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που χρειάζεστε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) καθορίζονται βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f Το GDPR αποθηκεύτηκε.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει νόμιμο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookie (π.χ. cookie για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας σερφ), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος του ιστότοπου συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία μεταδίδει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής μας. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγηση
  • Χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή στον υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP


Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.


Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. β GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων να εκπληρώνει μια σύμβαση ή προσυμβατικά μέτρα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερώτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, φωτισμός GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα άτυπο email. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρίσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ζητήσετε διαγραφή, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός της αποθήκευσης δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελατών και συμβολαίων)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την αλλαγή της νομικής σχέσης (δεδομένα αποθέματος). Αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. β GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων να εκπληρώνει μια σύμβαση ή προσυμβατικά μέτρα. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τη χρήση του ιστότοπού μας (δεδομένα χρήσης) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να επιτρέψουμε ή να χρεώσουμε τον χρήστη για τη χρήση της υπηρεσίας.


Τα δεδομένα των πελατών που συλλέγονται θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη συμβολαίου για ηλεκτρονικά καταστήματα, εμπόρους και αγαθά

Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των συμβάσεων, για παράδειγμα στις εταιρείες που είναι επιφορτισμένες με την παράδοση των αγαθών ή στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των πληρωμών. Η περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς ρητή συγκατάθεση, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. β GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων να εκπληρώνει μια σύμβαση ή προσυμβατικά μέτρα.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη συμβολαίου για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας των συμβάσεων, για παράδειγμα στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την επεξεργασία πληρωμών.

Η περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς ρητή συγκατάθεση, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. β GDPR, το οποίο επιτρέπει στην επεξεργασία δεδομένων να εκπληρώνει μια σύμβαση ή προσυμβατικά μέτρα.

Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Matomo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα Matomo. Το Matomo χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται στον διακομιστή μας. Η διεύθυνση IP είναι ανώνυμη πριν αποθηκευτεί.

Τα cookie Matomo παραμένουν στη συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε.

Τα cookies Matomo αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, 1 λίτρο. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο σύνολό τους.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποθηκευτικό χώρο και να τον χρησιμοποιήσετε εδώ. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο εμποδίζει το Matomo να αποθηκεύει δεδομένα χρήσης. Εάν διαγράψετε τα cookie σας, το cookie εξαίρεσης Matomo θα διαγραφεί επίσης. Η εξαίρεση πρέπει να επανενεργοποιηθεί όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας.

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν θέλετε να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο . Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο για να στείλουμε τις ζητούμενες πληροφορίες και δεν τις διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1 α του GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "κατάργηση εγγραφής" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας με σκοπό την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς έως ότου καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγραφείτε αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή μελών) παραμένουν ανεπηρέαστα.

Πρόσθετα και εργαλεία

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Χαρτών Google μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτής της σελίδας δεν επηρεάζει αυτήν τη μετάδοση δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των διαδικτυακών προσφορών μας και για να διευκολύνεται η εύρεση των θέσεων που έχουμε επισημάνει στον ιστότοπο. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, αναμμένο. f GDPR.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό δεδομένων χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.